اسکناس دات کام،دانشنامه ی اسکناس های ایران،اسکناس قاجار،اسکناس رضاشاه،اسکناس پهلوی

مدیریت

مدیریت

 

اسکناس 1 تومان سری اول قاجار با دو نوع جنس کاغذ نازک و زخیم منتشر شده بود که اسکناسهای کاغذ نازک بیشتر با امضای ژوزف رابینو و آرتور گراندی دیده میشوند. اسکناسهای کاغذ نازک کمیابتر هستند. البته این مسیله فقط در مورد اسکناسهای شسته نشده صدق میکند چون هر اسکناسی وقتی شسته میشود نازکتر میشود و کاغذ آن مقداری از چگالی خود را از دست میدهد.

اسکناس  1تومان سری اول با سه نمونه ستینگ شماره سریال ودر دو رنگ قرمز و مشکی منتشر شده بود.

اسکناسهای یک تومانی نیز مانند دیگر اسکناسهای سری اول تا قبل از سال 1913 با مهر مخصوص نگاتیو یا تو خالی و از 1913 به بعد با مهر توپر معمولی منتشر میشدند.

اسکناسهای یک تومانی نیز با 5 نوع امضا منتشر شده بود که به ترتیب عبارتند از

B2- زوزف رابینو-آرتور گراندی

B2r-ژوزف رابینو-آرتور گراندی با شماره سریال قرمز

B2a- زوزف رابینو - جیمز مک موری

B2b-آگوستوس او وود - جیمز مک موری

B2c-آگوستوس او وود - ادوارد ویلکینسون

B2d-جیمز مک موری - ویوان ال والتر

در زیر تصاویر اسکناس 1 تومانی با هر 5 امضا و دو نوع مهر و دو رنگ شماره سریال ارایه شده

صفحه6 از6
Top of Page