جدولی

جدولی2016-10-17T05:46:58+00:00

اسکناس

By |آگوست 5th, 2018|Categories: دسته‌بندی نشده|Tags: |

اسکناس یا پول کاغذی و یا پولبرگ که امروزه درهمه کشورهای جهان جریان دارد نخستین بار در نیمهٔ قرن دهم میلادی زمان دودمان سونگ در چین جنوبی باب شد. علاوه بر این در چین شمالی [...]

بانک شاهنشاهی ایران

By |آگوست 5th, 2018|Categories: دسته‌بندی نشده|

 همانگونه که همگی میدانیم امتیاز تاسیس بانک شاهنشاهی ایران برای 60 سال طبق بند بیستم امتیازنامه ننگین روئیتر توسط ناصرالدین شاه قاجار به بارون جولیوس دوروئیتر اعطا گردید.البته امتیاز روئیتر با فشار شدید دلسوزان مملکت [...]